Med samtalen som basis arbejder vi mod en afklaring af din/jeres følelsesmæssige bagage.

For at forstå hvorfor dit barn handler, som det gør, må du først blive bevidst om, hvorfor du handler, som du gør.

Barnet gør ikke, som du siger – det gør, som du gør. En sandhed med modifikationer. Og alligevel.

Gennem forældrerådgivningen vil I se, om de opdragelsesmetoder, I vælger at benytte, er hensigtsmæssige ud fra ønsket om at gøre det bedste for jeres barn.

I vil opleve, hvordan selv små ændringer i f.eks. dialogen kan være med til at gøre en stor forskel.

Og I vil finde ud af, hvordan man bedst sætter grænser og håndterer konflikter i opdragelsen samt, hvordan en fokusering på barnets ressourcer positivt kan ændre på jeres hverdag.

Med støtte, råd og vejledning vil I opleve, at forældrerådgivning kan resultere i en markant ændring i forholdet til jeres børn. Og at I herigennem kan opnå netop det forhold, som du/I ønsker jer.