Sammensæt din egen lederudvikling – og forøg din værdi på bundlinien

Udgangspunktet i ”sammensæt din egen lederudvikling” er en afdækning af dine behov og ønsker som leder. Hvor er du nu? Hvad vil du med dig selv? Og hvordan vil du opnå det?

Vi planlægger et forløb, hvor vi tager fat i netop de emner, der er væsentlige for, at du kan opnå det, du ønsker.

Din personlighed, din ledelse
Hvorfor skulle nogen ville ledes af dig?
Hvem du er afgør, hvordan du leder.

Dine styrker, dine begrænsninger
Hvor høster du dine succeser?
Og hvor kommer du eventuelt til kort?

Kommunikation
Kan du lytte, kan du formidle,
kan du sende klare og utvetydige budskaber?

Selvledelse
Hvordan motiverer du dig selv – leder du dig selv?
Reflekterer du over din lederrolle?

Relationer på arbejdspladsen
Hvordan håndterer du relationer til både chefer, medarbejdere og samarbejdspartnere?
Er du bevidst om din omverden?

Professionalisme
Kan du forholde dig rationelt? Kan du holde fokus under pres?
Skiller du det følelsesmæssige fra det faglige?

Magt og indflydelse
Hvordan forholder du dig til magt og indflydelse?
Kan du sætte en dagsorden – kan du holde den?

Konflikthåndtering
Fakta, følelser, fortolkning, behov, handling
– hvordan reagerer du selv?

Arbejdsliv og privatliv
Oplever du tilfredshed begge steder
– er der noget, der skal justeres?

Strukturering
Har du overblik? Tilrettelægger du – planlægger du din hverdag?
Har du den frihed, struktur giver?

Personaleledelse
Ved du, hvordan din adfærd influerer på engagement og
præstationer hos andre? Motiverer du? Fører du an?

Fremtiden
Hvad vil du med din karriere? Vælg din egen vej – sæt mål og nå dem.