Med samtalen som basis arbejder vi mod en afklaring af jeres følelsesmæssige bagage.

Vi ser på, hvordan I hver for sig udlever tidligt indlærte roller og adfærdsmønstre samt, hvordan de kommer til udtryk i jeres forhold.

Hvordan usagte krav og forventninger kan være medvirkende til at fastholde jer i roller, I måske slet ikke er bevidste om.

I kan være kørt fast i uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og være på vej til at miste følingen med hinanden.

Gennem parterapien vælger I, med psykologen som en uvildig 3. person, at åbne op for nye måder at kommunikere og handle på, som gør det muligt at opnå en bevidsthed om, hvordan I fremover skaber en positiv udvikling i jeres forhold.

I vil opnå en afklaring ikke bare af jeres fortid og dens indvirkning på jeres fælles nutid, men også af, hvordan I ønsker jeres fælles fremtid skal forme sig samt, hvordan I kan handle, for at det i praksis kan lade sig gøre.