Med samtalen som basis arbejder vi mod en afklaring af din følelsesmæssige bagage.

Herigennem får du en helt ny bevidsthed om dig selv og dine muligheder for at handle og vælge anderledes i dit liv.

Du kommer til at se problematikker i nye perspektiver og vil gå gennem en erkendelsesproces, der vil give dig en dyb fornemmelse for dig selv og dine ressourcer, så du bliver i stand til at både vælge og handle anderledes i dit liv.

Du vil opnå en afklaring ikke bare af din fortid og dens indvirkning på din nutid, men også af, hvordan du selv ønsker din fremtid skal forme sig, og hvordan dette i praksis kan lade sig gøre.